Czekamy na zgłoszenia

Nieruchomości to jedna z najszybciej rozwijających się dziś́ branży w Polsce. Jest w niej coraz więcej kobiet, szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Wchodzą̨ do sektora historycznie zdominowanego przez mężczyzn, bo oferują̨ kompetencje odpowiadające dzisiejszym wymaganiom rynku – są elastyczne, ambitne, decyzyjne, a przy tym zyskują̨ przewagę̨ dzięki większej chęci dzielenia się̨ wiedzą i wzajemnej pomocy.

Stąd narodził się̨ pomysł wyróżnienia i wypromowania pań, które osiągają̨ największe sukcesy biznesowe, a ich działania inspirują innych do przełamywania barier. Konkurs Top Women of Real Estate to wspólna inicjatywa liderów rynku nieruchomości i kluczowych organizacji branżowych takich jak Ladies First czy WIREP. Ma on za zadanie ocenić rolę i kompetencje kobiet w sektorze i nagrodzić najlepsze za osiągnięcia.

Rozstrzygniecie tegorocznej edycji nastąpi na uroczystej Gali w kwietniu 2018 r. Przedsiębiorcze panie będą̨ oceniane w ośmiu kategoriach głównych – Top Women of Real Estate in:

  • Business management
  • Innovator
  • Business support
  • Commercial sales
  • Residential sales
  • Acivity for green building

Na uwagę zasługują też kategorie specjalne, promujące dobre praktyki: Pro Women Company of the Year, Top Female Journalist of Real Estate  i Personality of the Year – nagroda specjalna, nadawana decyzją internautów. Wydarzeniem towarzyszącym rozdaniu nagród będzie konferencja połączona z biznes mikserem. Hasłem przewodnim konferencji jest samorozwój, a do współpracy zaprosiliśmy m.in. Instytut Gallupa.

„W wielu sektorach rola kobiet zmieniła się w ostatnich latach. Nierzadko panie musiały torować́ sobie drogę̨ nie tylko kompetencjami, ale i siłą charakteru. Poprzez inicjatywy takie jak ta, chcemy to zmieniać́. Pokazywać́ kobiecy wymiar zarządzania i skalę osiągnieć́ biznesowych, które przyspieszają̨ rozwój całego rynku” – mówi Krystyna Swojak pomysłodawczyni i organizatorka konkursu Top Woman in Real Estate oraz Dyrektor Marketingu targów nieruchomości i inwestycji Real Connect.

Udział w plebiscycie można zgłaszać do 5 marca – osobiście lub poprzez dział swojej firmy lub organizację działającą w branży. Następnie, w połowie marca, zostanie ogłoszona krótka lista nominowanych, opublikowana na stronie konkursu i od tego momentu zbierane będą głosy internautów. Szczególnie zachęcamy panie do zgłoszeń́ samodzielnych. Już̇ można wypełnić́ formularz na stronie topwoman.pl

Za wybór zwycięzców odpowiada kapituła, pełniąca rolę Jury wydarzenia. W jej skład wchodzą̨ przedstawiciele zarządów największych firm branży nieruchomości, zarówno polskich jak i zagranicznych. W Jury zasiadać́ będą̨ zarówno kobiety jak i mężczyźni.