DRUGA ŚCIEŻKA ROZWOJU – PROGRAM MENTORINGOWY

EKSKLUZYWNY     ZMIENIAJĄCY RZECZYWISTOŚĆ     INNOWACYJNY

 

EKSKLUZYWNY

 • Jedyny tego typu program w branży nieruchomości i budownictwa
 • Dedykowany maksymalnie 12 kobietom z branży rocznie, które mają szansę stać się w przyszłości kluczowymi osobami w swoich organizacjach i dokonywać zmian w postrzeganiu kobiet na rynku pracy
 • Stworzony z potrzeby wsparcia kobiet w męskim świecie
 • Niosący przesłanie, że zarządzanie różnorodnością można przekuć na korzyści biznesowe

ZMIENIAJĄCY RZECZYWISTOŚĆ

 • Dający kobietom siłę i inspirację do rozwoju oraz argumenty do rozbijania „szklanych sufitów”
 • Umożliwiający nowe spojrzenie na branżę i odpowiedź na pytanie “Co ja mogę zrobić, aby zmienić postrzeganie roli kobiety w organizacjach biznesowych?”
 • Pokazujący i promujący pozytywne przykłady kobiet osiągających sukcesy w branży
 • Dający kobietom inspirację i narzędzie do oddolnego wdrażania w swoich organizacjach zmian w myśleniu i postrzeganiu roli kobiet w biznesie
 • Promujący i dający za wzór organizacje i zarządy, które efektywnie zarządzają różnorodnością
 • Zapewniający wiedzę i umiejętności, by zarządzać różnorodnością i odnosić z tego korzyści biznesowe
 • Kultywujący różnorodność i równouprawnienie w biznesie

EKSKLUZYWNY

 • Umożliwiający spotkania niedostępne dla większości z wybitnymi osobami z branży – prezeskami i dyrektorkami zarządzającymi oraz laureatkami konkursu Top Woman in Real Estate
 • Podzielony na dwie ścieżki uwzględniające doświadczenie zawodowe i potrzeby kobiet w nim uczestniczących
 • Ze specjalnie przygotowanym dla tej grupy uczestniczek kilkumiesięcznym cyklem szkoleniowym wspierającym rozwój osobisty i zawodowy

CEL PROGRAMU:

Wspieranie kobiet w biznesie oraz promocja różnorodności w biznesie

GRUPA DOCELOWA:

Program przeznaczony dla kobiet, które:

 • mają minimum 5-letni staż pracy w branży nieruchomości i budownictwa
 • mają osiągnięcia zawodowe
 • posiadają rekomendację swojej firmy
 • są zainteresowane samorozwojem oraz karierą w branży nieruchomości i budownictwa

Nie ma konieczności udziału w pierwszej ścieżce programu, aby wziąć udział w drugiej ścieżce.

LICZBA UCZESTNICZEK:

Maksymalnie 12 osób

MENTORZY:

Kobiety i mężczyźni zajmujący wyższe i najwyższe stanowiska w branży nieruchomości i budownictwa. W programie wezmą udział mentorzy, którzy mają już doświadczenie z pierwszej edycji programu.

CZAS TRWANIA:

Wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r. (spotkania i szkolenia odbywać się będą w dni robocze)

CO GWARANTUJEMY:

 1. Szkolenie dla uczestniczek programu
 2. Szkolenie na temat talentów i wykorzystania ich w życiu osobistym i zawodowym (Instytut Gallupa)
 3. Szkolenie i warsztaty na temat networkingu, nawiązywania relacji i wykorzystywania w celach biznesowych
 4. Autorski program szkoleniowy przygotowany specjalnie dla uczestniczek programu obejmujący 5 spotkań szkoleniowych (każde spotkanie szkoleniowe będzie trwało do 6 godzin)
 5. 2 spotkania networkingowo-inspiracyjne przy kawie z udziałem jednej lub kilku finalistek konkursu Top Woman in Real Estate
 6. 5 indywidualnych spotkań z mentorami w okresie od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

CZEGO OCZEKUJEMY?

Zaangażowania i uczestnictwa w spotkaniach oraz szkoleniach.

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM:

Wrzesień

 • Szkolenie dla mentorów i mentees otwierające program
 • Szkolenie na temat talentów i wykorzystania ich w życiu osobistym i zawodowym– Instytut Gallupa

Październik:

 • Szkolenie: „Ludzie nie są ważni… są najważniejsi – czyli wszystko o networkingu” – wykład, warsztaty plus zorganizowany networking pomiędzy uczestniczkami programu. Szkolenie i warsztaty przeprowadzone przez Artura Sójkę – trenera i praktyka networkingu, który napisał także książkę na ten temat pt. „Eventworking” i wielokrotnie prowadził cieszące się dużą popularnością wykłady w ramach spotkań Real Estate Talks. Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności nawiązywania relacji biznesowych podczas spotkań typu konferencja lub inne wydarzenie branżowe oraz umiejętności przekładania kontaktów na kontrakty.

Listopad:

 • Ja i mój rozwój

Rozwój siły osobistej  (charyzmy) czyli budowanie własnego autorytetu i własnego autorytetu w relacjach z innymi.

Charyzma wydaje się być rzadkim darem. Te zajęcia wykażą, że tak nie jest. Nauczycie się, jak ją w sobie rozwijać tak, aby wasza siła osobista zjednywała ludzi i wzbudzała szacunek, nie obawy.

Grudzień:

 • Spotkanie networkingowe przy kawie z laureatką/laureatkami konkursu Top Woman in Real Estate

Styczeń:

 • Moja osobista skuteczność – efektywność w działaniu – narzędzia 

Zdarza wam się odkładać jakieś zadanie więcej niż raz? Robicie coś na ostatnią chwilę, mimo, że miałyście na to więcej czasu?  Pojawia się wtedy stres, poczucie winy i samokrytyka, nie mówiąc o ryzyku błędów, które się wtedy zwiększa. Jaki mechanizm za tym stoi i jak go okiełznać? Te zajęcia przyniosą nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale przede wszystkim zbiór narzędzi zwiększających osobistą skuteczność, a zmniejszających poziom stresu.

Luty 

 • Ja i mój szef/ja w relacjach hierarchicznych

Rozwój kariery. Jak rozmawiać z szefem i zwiększyć swój wpływ i oddziaływanie.

Często łatwiej rozmawiać o trudności np. w jakimś projekcie, niż wyartykułować precyzyjnie swoje potrzeby. Aby zminimalizować ryzyko „owijania w bawełnę”, czego żaden szef nie lubi, nauczycie się, jak taką rozmowę poprowadzić, aby druga strona miała poczucie, że jest ona konkretna, rzeczowa a do tego panuje w niej dobra atmosfera.

Marzec:

 • Spotkanie networkingowe przy kawie z laureatką/laureatkami konkursu Top Woman in Real Estate

Kwiecień:

 • Ja i współpracownicy

Być lubianą czy skuteczną? Wpływ, oddziaływanie i dobra współpraca.

Ja i moje relacje z zespołem. Rozwój inteligencji społecznej. Jak powiedzieć nie.

Inteligencja społeczna to jakość naszych interakcji z innymi. Relacje w pracy potrafią być źródłem radości, ale i frustracji, czy napięcia. Chcemy, by nas lubili, ale jest też konkretna praca do wykonania. Niekiedy więc łatwiej nam domagać się czegoś, z kim jesteśmy w neutralnych czy chodnym stosunkach, niż od osoby, z którą się lubimy. Podobnie, trudniej odmawia się przysługi, nawet kłopotliwej, komuś, kto nas lubi. Podczas tych zajęć zajmiemy się zatem różnorodnymi aspektami relacji w zespole.

Maj:

 • Ja i otoczenie firmy partnerzy, klienci, biznes.

Wypłyń na szerokie wody. Skuteczność w biznesie. Jak wywrzeć wpływ bez trików i manipulacji.

Skuteczność w biznesie to podstawowe kryterium oceny. Podczas tych zajęć ćwiczyć będziecie z trenerką swoją skuteczność, siłę i charyzmę w relacjach z otoczeniem firmy. Jako etap kulminacyjny całego cyklu, pozwoli wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.

Czerwiec:

 • Zakończenie programu – spotkanie networkingowe dla wszystkich mentees i mentorów

O programie szkoleniowym i prowadzących szkolenia

Zajęcia poprowadzi Anna Romaniecka-Mankiewicz: związana zawodowo przez dwie dekady z korporacjami, z czego połowę tego czasu na stanowiskach zarządczych. Ze szkoleniami Interactifs zetknęła się w Paryżu i już pierwszego dnia wiedziała, że chce koniecznie przenieść je na grunt ojczystego środowiska  biznesowego. Począwszy od 2013 roku prowadzi sesje szkoleniowe w Polsce a od 2015 jest Dyrektorem Zarządzającym w polskim oddziale Interactifs. Klientami firmy w Polsce są: Renault, PSA, Unilever Food Solutions, Carrefour, Wyborowa S.A., Bonduelle, Danone, Nutricia, MSD.

Interactifs to międzynarodowa firma szkoleniowa z własnym programem szkolenia behawioralnego „Dyscplina Interactifs”. Powstała we Francji 30 lat temu. Zajmuje się dziedziną inteligencji społecznej w biznesie.  

O metodzie

Nasz autorski program szkoleniowy, zwany Dyscypliną Interactifs©, ma na celu zaszczepienie w uczestnikach energii niezbędnej do stawienia czoła wyzwaniom towarzyszącym komunikacji w relacjach zawodowych. Jednocześnie gwarantuje rozwój umiejętności z komunikacją powiązanych, takich jak: asertywność, samokontrola, współpraca, ukierunkowanie na osiągnięcie celu, empatia, umiejętność słuchania, nawiązywanie więzi, umiejętność pracy w grupie, oddziaływanie, wpływ, analityczne myślenie, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie negocjacji.

Szkolenie Interactifs zapewnia stworzenie takiego środowiska pracy, w którym, dzięki umiejętnościom skutecznej komunikacji werbalnej, możliwe jest porozumiewanie się prostsze, swobodniejsze, bardziej atrakcyjne i przyjazne. Jednocześnie następuje wzrost efektywności.

Metodologia szkolenia polega na pracy nad zachowaniami. Aż 75% czasu szkolenia poświęcamy na praktyczne ćwiczenia uczestników z trenerem. 

 

295 zł netto/m-c przez 10 m-cy.

Płatność całości na początku programu w 1 racie lub w 2 ratach (we wrześniu 2020 i styczniu 2021).

Zgłoś się przez formularz:

Formularz zgłoszeniowy dla uczestniczek programu