PIERWSZA ŚCIEŻKA ROZWOJU – PROGRAM INSPIRACYJNO-MENTORINGOWY

EKSKLUZYWNY    INSPIRACYJNY    NETWORKINGOWO-SZKOLENIOWY

O PROGRAMIE INSPIRACYJNO- MENTORINGOWYM:

EKSKLUZYWNY

 • Dedykowany maksymalnie 25 młodym kobietom z branży rocznie, które mają szansę stać się w przyszłości kluczowymi osobami w swoich organizacjach i dokonywać zmian w postrzeganiu kobiet na rynku pracy
 • Jedyny tego typu program w branży nieruchomości i budownictwa
 • Stworzony z potrzeby wsparcia kobiet w męskim świecie
 • Podzielony na dwie ścieżki uwzględniające doświadczenie zawodowe i potrzeby kobiet w nim uczestniczących

INSPIRACYJNY

 • Dający kobietom siłę i inspirację do rozwoju oraz argumenty do rozbijania „szklanych sufitów”
 • Umożliwiający nowe spojrzenie na branżę i odpowiedź na pytanie “Co ja mogę zrobić, aby zmienić postrzeganie roli kobiety w organizacjach biznesowych?”
 • Pokazujący i promujący pozytywne przykłady kobiet osiągających sukcesy w branży
 • Dający kobietom inspirację i narzędzie do oddolnego wdrażania w swoich organizacjach zmian w myśleniu i postrzeganiu roli kobiet w biznesie
 • Dający możliwość czerpania inspiracji od osób zajmujących wyższe i najwyższe stanowiska w branży nieruchomości i budownictwa w Polsce

NETWORKINGOWO-SZKOLENIOWY

 • Dający możliwość poznania osób z branży zaangażowanych w ramach obu ścieżek programu
 • Umożliwiający spotkania niedostępne dla większości z wybitnymi osobami z branży – prezeskami i dyrektorkami zarządzającymi oraz laureatkami konkursu Top Woman in Real Estate
 • Dający możliwość skorzystania ze szkoleń przygotowanych specjalnie dla uczestniczek programu, które pomogą im w rozwoju osobistym i zawodowym.

CEL PROGRAMU:

Wspieranie kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym oraz promocja różnorodności w biznesie

GRUPA DOCELOWA:

Program przeznaczony dla kobiet:

 • z minimum 2-letnim stażem pracy w branży nieruchomości i budownictwa
 • posiadających rekomendację swojej organizacji
 • zainteresowanych samorozwojem oraz karierą w branży nieruchomości i budownictwa

LICZBA UCZESTNICZEK:

Maksymalnie 25 osób

MENTORZY:

Kobiety i mężczyźni zajmujący średnie, wyższe i najwyższe stanowiska w branży nieruchomości i budownictwa

CZAS TRWANIA:

Wrzesień 2020 r. – czerwiec 2021 r. (spotkania i szkolenia odbywać się będą w dni robocze)

CO GWARANTUJEMY:

 1. Szkolenie dla uczestniczek programu
 2. Szkolenie ogólne na temat talentów i wykorzystania ich w życiu osobistym i zawodowym (Instytut Gallupa)
 3. Badanie talentów i indywidualna sesja z Trenerem Mocnych Stron
 4. 7 spotkań z mentorami w 5-cio osobowych grupach (spotkania organizowane zgodnie z możliwościami czasowymi mentorów – przeważnie w godzinach poranno-przedpołudniowych)
 5. 1 lub 2 spotkania indywidualne z mentorem
 6. 5 spotkań networkingowych przy kawie z udziałem jednej lub kilku finalistek konkursu Top Woman in Real Estate
 7. 4 dodatkowe autorskie szkolenia z umiejętności miękkich oraz prowadzenia i rozwoju kariery przygotowane specjalnie dla uczestniczek programu (każde szkolenie będzie trwało do 3 godzin)
 8. Certyfikat ukończenia programu.

CZEGO OCZEKUJEMY?

Zaangażowania i uczestnictwa w spotkaniach oraz szkoleniach.

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM:

Wrzesień:

 • Szkolenie dla mentees i mentorów otwierające program
 • Badanie talentów i indywidualna sesja coachingowa z Trenerem Mocnych Stron – Instytut Gallupa

Każda uczestniczka na początku programu otrzyma możliwość zbadania własnych mocnych stron i talentów poprzez test Gallupa StrengthsFinder. Następnie będzie miała możliwość skorzystania ze spotkania z Trenerem Mocnych Stron aby dowiedzieć się w czym jest najlepsza i jakie umiejętności warto rozwijać.

Październik:

 • Szkolenie: „LUDZIE NIE SĄ WAŻNI… SĄ NAJWAŻNIEJSI – CZYLI WSZYSTKO O NETWORKINGU”
  – wykład, warsztaty plus zorganizowany networking pomiędzy uczestniczkami programu.

Szkolenie i warsztaty przeprowadzone przez Artura Sójkę – trenera i praktyka networkingu, który napisał także książkę na ten temat pt. „Eventworking” i wielokrotnie prowadził cieszące się dużą popularnością wykłady w ramach spotkań Real Estate Talks. Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności nawiązywania relacji biznesowych podczas spotkań typu konferencja lub inne wydarzenie branżowe oraz umiejętności przekładania kontaktów na kontrakty.

Listopad

 • Szkolenie: “ROZWÓJ OSOBISTY W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ” – jak budować autorytet i markę osobistą?

Kotwice kariery zawodowej. Podniesienie samoświadomości dotyczącej obszaru do rozwoju i kompetencji umożliwiających dalszy rozwój.  Indywidualny Plan Rozwoju kariery. Test na asertywność, test na komunikację, koło kompetencji. Spotkanie prowadzone w formie warsztatowej przy wykorzystaniu metody Kolba umożliwiające zaangażowanie uczestników w proces szkolenia  i praktyczne wykorzystanie poznanych narzędzi.

Na zakończenie szkolenia przewidziana jest 15-minutowa indywidualna konsultacja dla każdego uczestniczki.

Celem szkolenia jest poniesienie samoświadomości związanej z prowadzeniem własnej kariery oraz narzędzia do dalszego samorozwoju osobistego i zawodowego.

Szkolenie poprowadzi Anna Rączkowiak – trener biznesu rozwijający kompetencje menadżerskie/Mentor/Doradca biznesowy. Absolwentka studiów MBA, wieloletni dyrektor handlowy, szkolenio-wiec i job coach. Kierownik studiów podyplomowych i wykładowca na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od blisko 10 lat z pasją i za-miłowaniem szkoli menadżerów i ich zespoły sprzedażowe w różnych branżach. Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zakre-sie sprzedaży i zarządzania sektora B2B. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i narzędzia pozwalające zgłębić tajniki nurtującego tematu. Jej priorytetem jest poprawa efektywności i zwiększenie realizacji założonych celów oraz rozwój kompetencji kadry zarządzającej.

Grudzień:

 • Świąteczne spotkanie networkingowe przy kawie i winie

Styczeń:

 • “JAK NIE ODKŁADAĆ NA PÓŹNIEJ” – warsztaty osobistej skuteczności.

Podczas warsztatów zatroszczymy się nie tylko o się o aspekt zawodowej skuteczności uczestniczek, ale w równej mierze o ich dobrostan – zarówno w pracy, jak i poza nią. Warsztat rozwija i stwarza warunki do głębszej refleksji podczas ćwiczeń, a w rezultacie prowadzi do zmiany.

Uczestniczki wyjdą zainspirowane ćwiczeniami i z przekonaniem, że będzie im łatwiej wpłynąć na podniesienie swojej efektywności przy jednoczesnym obniżeniu poziomu stresu, a to z kolei wpłynie na poprawę jakości życia zawodowego i osobistego. 

Warsztaty poprowadzi Anna Romaniecka-Mankiewicz, która mówi o sobie: Mam za sobą dwie dekady pracy dla dużych firm, z czego ponad połowę na stanowiskach zarządczych i z dużymi zespołami. Zależało mi więc na produktywności w takim samym stopniu, jak na dobrym samopoczuciu współpracowników. Od 7 lat szkolę środowiska dużych organizacji. Jestem certyfikowanym trenerem francuskiej metody Discipline Interactifs©, która skupia się na inteligencji społecznej. Prowadzę też polski oddział francuskiej firmy szkoleniowej, która jest właścicielem w/w metody. Drugą moja specjalizacją  trenerską jest tematyka podnoszenia jakości życia i efektywności osobistej bazując na narzędziach behawiorystycznych, które ułatwiają codzienną pracę. Wszystkie narzędzia, które proponuję uczestnikom sprawdziłam na sobie i stosuję na co dzień. Oferowany wyżej warsztat jest programem autorskim.”

Luty:

 • Spotkanie networkingowe przy kawie z laureatką/laureatkami konkursu Top Woman in Real Estate lub praktykiem z branży nieruchomości i budownictwa

Marzec:

 • Spotkanie inspiracyjne z ciekawą osobą z branży nieruchomości i budownictwa lub spotkanie szkoleniowe z praktykiem z branży nieruchomości i budownictwa

Kwiecień:

 • Spotkanie networkingowe przy kawie z laureatką/laureatkami konkursu Top Woman in Real Estate lub praktykiem z branży nieruchomości i budownictwa

Maj:

 • Szkolenie – “Komunikacja jako najważniejsza umiejętność w biznesie” 

Komunikacja werbalna i niewerbalna, kanały komunikacji, bariery komunikacyjne, dostosowanie komunikacji do odbiorcy. Praktyczne wykorzystanie narzędzi w celu zwiększenia efektywności pracy.  Umiejętne udzielenie informacji zwrotnej w kontaktach biznesowych i współpracy w korporacji. Komunikacja płci – Inteligencja płci jako narzędzie skutecznej komunikacji to najważniejsza umiejętność przyszłości

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy, dostosowanie komunikatu do odbiorcy oraz odnoszenie sukcesów dzięki dobrej komunikacji.

Szkolenie poprowadzi Anna Rączkowiak – trener biznesu rozwijający kompetencje menadżerskie/Mentor/Doradca biznesowy.

Czerwiec:

 • Spotkanie networkingowe podsumowujące program mentoringowy

195 zł netto/m-c przez 10 m-cy.

 

Płatność całości na początku programu w 1 racie lub w 2 ratach (we wrześniu 2020 i styczniu 2021).

Zgłoś się wypełniając formularz:

Formularz zgłoszeniowy dla uczestniczek programu