33. Marta Promińska

33. Marta	Promińska

33. Marta Promińska

Dr inż.arch. Marta Promińska architektka, urbanistka, certyfikowany assessor LEED O+M. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. W 2020 r. uzyskała tytuł doktora na Politechnice Śląskiej, autorka książki Zdrowa architektura.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w pracach projektowych, technicznym due diligence nieruchomości oraz realizacji zrównoważonego budownictwa. Od 2013 r. przewodniczy grupie eksperckiej Środowisko i zasoby naturalne. Zrównoważony rozwój w Stowarzyszeniu Nowoczesne Budynki. Od 2016 r. aktywnie uczestniczy w pracach zespołu d.s. Środowiska i Ochrony Klimatu w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, pełni rolę doradcy w 2022 WELL City Advisory. Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.