46. Elżbieta Urbańczyk

46. Elżbieta Urbańczyk

46. Elżbieta Urbańczyk

Elżbieta Urbańczyk odpowiada w METRO PROPERTIES za wdrażanie rozwiązań związanych z polityką zrównoważonego rozwoju firmy i zarządzanych centrów M1 w Polsce. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracę w koncernie METRO AG rozpoczęła w 2002 roku na stanowisku kierownika działu zarządzania środowiskowego. Przez trzy lata pracowała w międzynarodowym zespole firmy w Stuttgarcie, zajmując się wdrażaniem dyrektyw unijnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Od 2009 roku na stanowisku Dyrektora Działu Zarządzania Środowiskiem i Infrastrukturą Techniczną, odpowiadała za zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ochroną środowiska i utrzymaniem infrastruktury technicznej. Aktualnie kieruje obszarem facility management. Organizuje i koordynuje usługi serwisowe w zakresie infrastruktury, gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz utrzymania technicznego obiektów. Prowadzi projekty związane z uzyskiwaniem certyfikatów tzw. „Białych certyfikatów” oraz Breeam In-Use.

Jest laureatką FM&PM AWARDS Ogólnopolskiego Forum Facility Management & Property Management w kategorii „Facility Manager Roku” oraz w kategorii „Osobowość Roku”.