47. Sylwia Wańska

47. Sylwia Wańska

47. Sylwia Wańska

W branży nieruchomości od 12 lat. W 2010 roku założyła swoją pierwszą spółkę, której celem było nabywanie powierzchni dachów kamienic w centrum Warszawy i sprzedaż apartamentów powstałych w wyniku ich nadbudowy. W kolejnych latach pozyskiwała nowych inwestorów indywidualnych oraz francuski fundusz inwestycyjny chcących wesprzeć jej działania biznesowe w branży nieruchomości zabytkowych. Obecnie jest prezesem i udziałowcem kilku spółek celowych, będących właścicielem udziałów w kamienicach wpisanych do rejestru zabytków. Zarządza i koordynuje zadania wielu zespołów wykonawczych oraz procesów administracyjnych, osiągając wysokie wyniki finansowe.

Oprócz zamiłowania do budynków o znaczącej wartości historycznej, naukowej i architektonicznej oraz urbanistyki aglomeracji miejskich, drugim obszarem jej zainteresowań jest sztuka współczesna. Zarówno jako odbiorca jak i twórca, aktywnie uczestniczy w organizacji wystaw prac współczesnych artystów wspierając i promując ją w Polsce i we Francji.

W 2021 roku jako jedyna kobieta z branży nieruchomości została nominowana do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu – ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Business Centre Club.