Agata Skowrońska-Domańska

Agata Skowrońska-Domańska

Agata Skowrońska-Domańska

Jestem menadżerem do zadań specjalnych. W szybko rozwijającej się organizacji, jaką jest Echo Investment, takich zadań jest dużo. Umiem zidentyfikować ryzyka i potrzeby, a następnie nimi zarządzać.

Za największy sukces 2018 r. uważam zaprojektowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy, która obsługuje projekty inwestycyjne od momentu zakupu gruntu, do sprzedaży i rozliczenia. Zastąpiła ona kilka równocześnie funkcjonujących systemów, uspójniła metodologię oraz ustabilizowała informacje. Została zbudowana od podstaw. Składa się z modułów wspierających planowanie, kontraktację, budżetowanie, zarządzanie kosztami i przepływami finansowymi. Dzięki niej można szybko generować długoterminowe prognozy rozwoju oraz prognozy finansowe, zarządzać ryzykami, optymalizować procesy i projekty, planować rozwój firmy jako całości.

Mam duże doświadczenie w różnych obszarach sektora nieruchomości: asset management, obszarze inwestycyjnym, przejęć czy negocjowania kontraktów. To nauczyło mnie, że najlepsze efekty przynosi otwarta, partnerska współpraca z zespołem i korzystanie z jego umiejętności oraz pomysłów. Mój entuzjazm i podejście do zadań zaraża zespół oraz pozwala łatwo wciągać do współpracy kolegów z innych działów.

 

KUP BILET