Agnieszka Gutowska-Wicher

Agnieszka Gutowska-Wicher

Agnieszka Gutowska-Wicher

Kieruje pracą działu marketingu Ceetrus Polska, gdzie odpowiada za opracowanie i realizację strategii marketingowych dla 24 Centrów Handlowych, komunikację w modelu omnichannel, komunikację korporacyjną i B2B, a także przygotowanie i realizację strategii digital. Kieruje pracami związanymi z wdrożeniem znaku jakości Oshopping w modernizowanych Centrach Handlowych Auchan, a także rozwojem kanałów komunikacji w mediach społecznościowych. Współtworzyła nową międzynarodową markę przedsiębiorstwa Ceetrus i wprowadziła ją na polski rynek. Jest liderem CSR w Ceetrus Polska.

Agnieszka Gutowska – Wicher Management Board member for Ceetrus Polska she has been a leader of marketing team at Ceetrus Polska. As a Director of Marketing, she is responsible for creating and implementing marketing strategy for 24 Auchan Shopping Centers, as well as managing corporate communication, B2B program, digital communication and implementation of the omnichannel strategy. She is managing works on implementation of Oshopping – quality sign in modernising Auchan Shopping Centers, and developing social media channels. She contributed in works of the new international brand of the company Ceetrus, and its implementation. She is an leader of Corporate Sustainable Responsibility in Ceetrus Polska.