Agnieszka Kalinowska-Sołtys

Agnieszka Kalinowska-Sołtys

Agnieszka Kalinowska-Sołtys

Od 2013 roku jest dyrektorem i Członkiem Zarządu APA Wojciechowski Architekci. Współzałożycielka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierani Budownictwa Zrównoważonego. Od 2015 roku Członek Zarządu Głównego SARP, gdzie pełni funkcję kierownika zespołów do spraw zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Promując dobre praktyki zrównoważonego rozwoju w budownictwie sprzyjające zdrowiu, dobremu samopoczuciu ich użytkowników.

Autorka licznych publikacji na temat „zielonych budynków” i „zrównoważonego rozwoju miast”. Moderatorka i uczestniczka wielu paneli dyskusyjnych podczas konferencji i wykładów związanych z promowaniem idei zielonego budownictwa. Idea zielonych budynków towarzyszy mi od ponad 16 lat pracy zawodowej jako architekta i w życiu prywatnym gdzie dbałość o zasoby naturalne i nie marnotrawienie ich jest priorytetem. Celem moim jest zdobywanie wiedzy i edukacja młodszych pokoleń poszanowania do naszej planety i tego co daje nam przyroda.

W pracy zawodowej łączę pasję z profesjonalizmem. Jakość projektów architektonicznych ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ jest podstawa do stworzenia budynków, które mają służyć ludziom przez kilkadziesiąt lat. Architektura powinna być piękna, trwała, funkcjonalna, bezpieczna i sprzyjająca zdrowiu i dobremu samopoczuciu użytkowników. Wyznaję zasadę że budynki należy tak projektować aby pięknie się zestarzały, aby mogły zostać zabytkami.