Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska

Agnieszka Zaborowska, adwokat, założycielka ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka

Prowadzi największe przetargi infrastrukturalne w Europie o wartości miliardów zł. W jej portfolio znajdują się projekty, które mają wpływ na funkcjonowanie gospodarki Polski jako całości i przekładają się bezpośrednio na standard życia obywateli. Wymaga to świetnej znajomości przepisów i ogromnej wiedzy technicznej, inżynierii, nowoczesnych technologii i rozwiązań środowiskowych.

Jedna z nielicznych prawniczek specjalizująca się w warunkach kontraktowych FIDIC w inwestycjach liniowych oraz jednocześnie zamówieniach publicznych i realizacji publicznych projektów budowlanych. Członek personelu kluczowego nadzorującego roboty drogowe na rzecz największego inwestora publicznego w Polsce: GDDKiA.

Uznanie w zawodowym potwierdza – wyróżnienie na liście wybitnych prawniczek w biznesie FORBES 2023,  a także  nagroda w konkursie Top Women in Real Estate 2023r. Mec. Zaborowska została zwyciężczynią w kategorii People’s Choice i finalistką w kategorii Legal Advisory Services.

Ceniona na rynku ekspertka, zapraszana w roli prelegentki na kongresy branżowe i naukowe. Autorka 5 publikacji książkowych i ponad 100 artykułów eksperckich. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej na SGGW.

Ma 17 lat doświadczenia.