Dorota Roesler

Dorota Roesler

Dorota Roesler

Business Development Manager w K & L Gates. Kompetentny i doświadczony menedżer ds. Rozwoju biznesu i komunikacji, z bogatym dorobkiem w zakresie osiągnięć w sektorze usług profesjonalnych, ze szczególnym naciskiem na usługi prawne. Wielokrotnie udowodniona skuteczność w strategiach marketingowych, programach dla klientów strategicznych, w podnoszeniu reputacji, analizach biznesowych i osiąganiu wzrostu poprzez budowanie długotrwałych relacji z klientami w Polsce i na świecie. Mentor w programie akceleracyjnym dla kobiet przedsiębiorczych w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Zaangażowana w inicjatywę K & L Gates „Women in the Profession”.