Ewa P. Porębska

Ewa P. Porębska

Ewa P. Porębska

Ewa P. Porębska architektka, krytyczka architektury, kuratorka, ekspertka. Od 1994 roku redaktor naczelna wiodącego polskiego miesięcznika o architekturze „Architektura-murator” – czasopisma, które za szczególne dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury docenione zostało Honorową Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wielu publikacji na temat architektury, także opracowań w ramach programów badawczych oraz licznych wystaw, a w latach 1992-94 współautorka cyklu programów dla telewizji polskiej na temat współczesnej architektury. Członek opiniotwórczych gremiów w skali międzynarodowej – w tym Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe i European Prize for Urban Public Space. Jest inicjatorką powstania poświęconych mediom architektonicznym konferencji European Conference on Architecture & the Media organizowanych przez Fundację im. Miesa van der Rohe oraz Creative Europe (unijny program wsparcia sektorów kreatywnych i kultury).

W latach 2004 – 2017 poza działalnością na polu architektury pełniła funkcję wiceprezesa
wydawnictwa Murator a następnie ZPR Media – jednej z największych spółek medialnych w Polsce, jako dyrektor zarządzająca odpowiedzialna m.in. za czasopisma wnętrzarskie, podróżnicze i hobbystyczne.

W 2009 roku za współpracę w dziedzinie architektury między Polską a Holandią uhonorowana przyznaniem aktu własności fragmentu stumetrowej ławki w Amsterdamie ”Space to take place”. W 2014 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury. Otrzymała także medal SARP „Bene Merentibus”.

Wspiera rozwój zawodowy młodych m.in. poprzez organizację odbywających się w cyklu
pięcioletnim 3-dniowych spotkań dla młodych architektów przed 40-rokiem życia „Młodzi do
Łodzi” oraz konkursów dla studentów architektury i dziedzin projektowych. Jest inicjatorką
powstania szkoleń Work Lab – miesięcznych zagranicznych staży dla szczególnie uzdolnionych pracowników wydawnictwa TIME S.A. (Grupa ZPR Media)  oraz tutorem i inicjatorką warsztatów studenckich Udane Przedsięwzięcia/Success Stories  podczas 15-tego Biennale Architektury w Wenecji, które miały na celu zdobycie przez polskich studentów doświadczenia w międzynarodowej współpracy oraz poszerzenia wiedzy na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie.