Jadwiga Wiśniowska

Jadwiga Wiśniowska

Jadwiga Wiśniowska

Jadwiga Wiśniowska – menedżer – od 2013 roku związana z Mix Group gdzie pełni funkcję prezesa zarządu.

Pełniła i pełni funkcje w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych w Polsce i za granicą. W swojej działalności zawodowej zajmowała się zarządzaniem i restrukturyzacją firm o różny profilu działalności oraz projektami nieruchomościowymi: wynajmem, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, projektami zagospodarowania terenów pod nowe inwestycje, w tym projektami w Brazylii.

Ponadto prowadzi własną firmę doradczą w zakresie restrukturyzacji oraz zarządzania.

Absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University – dyplom MBA Oxford Brookes University.

Jest członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie i wiceprezesem Porozumienia Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie.