Jarosław Miziołek

Jarosław Miziołek

Jarosław Miziołek

Jarosław Miziołek dołączył do Arcadis w marcu 2015 roku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami projektowo-konstrukcyjnymi, realizującymi najbardziej znaczące projekty infrastrukturalne w Polsce i za granicą. 1 stycznia 2018 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Arcadis Polska.

Z początkiem kariery w Arcadis Polska Jarosław był odpowiedzialny za dynamiczny rozwój zespołu Infrastruktury, który liczy aktualnie blisko 100 specjalistów w branży drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej i sanitarnej. Zespół Infrastruktury jest zaangażowany w realizację największych inwestycji infrastrukturalnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Zarządzanie spółką o tak zróżnicowanym zakresie usług jest wyzwaniem. Arcadis Polska to 4 linie biznesowe, tj. woda, środowisko, infrastruktura i budynki, natomiast cele są tożsame -zrównoważony rozwój, poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Aby uzupełnić wachlarz usług, które przyczynią się do ochrony środowiska i zrównoważanego rozwoju, Arcadis dynamicznie rozwija nowe gałęzi takie jak ESG & Sustainability. Spółka rozwija nie tylko własne projekty farm fotowoltaicznych, ale też wspiera inne podmioty w zakresie inicjatyw fotowoltaicznych, farm wiatrowych, energetyki wodnej, geotermii, projektów wodorowych, elektromobilności, magazynowania zielonej energii oraz efektywności energetycznej.

Dodatkowo Prezes Zarządu Arcadis intensywnie wspiera działalność charytatywna – poprzez wsparcie fundacji oraz udział w corocznych akcjach. Wśród wspieranych przez spółkę są Fundacja dla Transplantacji – 12 godzin dla życia czy Habitat for Humanity.

Jarosław jest absolwentem geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej, posiada również dyplom Executive MBA.