Jarosław Miziołek

Jarosław Miziołek

Jarosław Miziołek

Jarosław Miziołek posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami realizującymi najbardziej znaczące projekty kubaturowe oraz infrastrukturalne w Polsce i za granicą. 1 stycznia 2018 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Arcadis Polska.

Zarządzanie spółką o tak zróżnicowanym zakresie usług jest wyzwaniem, ponieważ Arcadis świadczy usługi z zakresu projektowania, doradztwa i inżynierii dla budownictwa, infrastruktury, środowiska i wody. Co ważne, firma dąży do rozwoju infrastruktury oraz budownictwa w myśl zrównoważonego rozwoju, kładąc szczególny nacisk na potrzeby społeczne mieszkańców miast przy równoczesnym uwzględnieniu środowiska naturalnego. W tym celu Arcadis dynamicznie rozwija nowe gałęzie usług takie jak ESG & Sustainability, prowadzimy projekty z zakresu budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych, elektrowni wodnych, wodorowych i geotermalnych, elektromobilności, magazynowania zielonej energii i efektywności energetycznej.

Decyzja Jarosława Miziołka o dołączeniu do programu Top Woman in Real Estate w roli mentora nie jest przypadkowa. Kobiety stanowią ponad 40% osób zatrudnionych w Arcadis. Są one aktywnie wspierane przez zarząd, niezależnie od podejmowanych decyzji związanych z życiem zawodowym.

Prezes Zarządu Arcadis angażuje się również w działalność charytatywną – poprzez wsparcie fundacji oraz udział w corocznych akcjach. Wśród wspieranych przez firmę są Fundacja dla Transplantacji i akcja #12GodzinDlaŻycia, Habitat for Humanity oraz Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” i akcja „Złota Wstążka”.

Jarosław jest absolwentem geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej, posiada również dyplom Executive MBA.