Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Zawodna-Bijoch pełni funkcję prezesa biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Jest odpowiedzial­na za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w dziesięciu miastach w Europie Środkowo-Wschodniej: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 450 tys. mkw. powierz­chni biurowych.

Pod jej kierownictwem spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej intensywnie się rozwija, zajmując pozycję lidera wśród regionalnych deweloperów. Od 2016 roku Skanska wynajęła ponad 630 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i sprzedała 25 budynków za kwotę ponad 1,4 mld euro.

Katarzyna aktywnie działa na rzecz poprawy standardów etycznych w regionie. Jest członkinią rad programowych ONZ Global Compact oraz Kongresu Obywatels­kiego – międzyśrodowiskowego projektu obywatelskiego promującego zrównoważony rozwój w Polsce.

Katarzyna posiada ponadto tytuł LEED Accredited Professional. Została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami w dziedzinie budownictwa, m.in. Personality of the Year (nagroda Eurobuild). W uznaniu jej osiągnięć zawodowych i w dziedzinie przywództwa przyznano jej również członkostwo programu RICS.