Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ze Skanska związana od 2006 roku. Jako prezes biurowej spółki biurowej w Europie Środkowo – Wschodniej (CEE), od 2016 roku jest odpowiedzialna za strategię i działalność firmy w obszarze innowacyjnych inwestycji biurowych na terenie czterech szybko rozwijających się rynków: Polski, Czech, Rumunii i Węgier. Pod jej kierownictwem oddział Skanska w regionie CEE z roku na rok bije rekordy najmu powierzchni biurowej. Firma podjęła też decyzję aby jako pierwszy deweloper na świecie pokryć budynki perowskitowymi ogniwami słonecznymi na skalę komercyjną. To kamień milowy w kierunku samowystarczalnych energetycznie biurowców. Deweloper zainwestował także w największą w Polsce sieć co-workingową – Business Link, która dzięki inwestycji Skanska realizuje swój plan ekspansji międzynarodowej, rozpoczynając od wejścia na rynek do czeskiej stolicy jeszcze w tym roku.

Aktywnie działa na rzecz podniesienia standardów etycznych w regionie. Jest członkiem rad programowych UN Global Compact oraz Kongresu Obywatelskiego – międzyśrodowiskowego projektu obywatelskiego działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również tytuł akredytowanego profesjonalisty systemu certyfikacji środowiskowej LEED (LEED Accredited Professional).