Kazimierz Kirejczyk

Kazimierz Kirejczyk

Kazimierz Kirejczyk

Kazimierz Kirejczyk jest wiceprezesem zarządu firmy JLL w Polsce. Odpowiada za rozwój usług doradztwa mieszkaniowego w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej. Należy do czołowych ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy doradczej REAS, która z dniem 1 grudnia 2018 weszła w struktury JLL. Uczestniczy w realizacji kluczowych projektów doradczych, realizowanych dla deweloperów i inwestorów, aktywnych na polskim rynku mieszkaniowym.

Kazimierz Kirejczyk jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej i szeregu publikacji fachowych poświęconych analizie rynku mieszkaniowego w Polsce. Jest często zapraszanym mówcą i uczestnikiem dyskusji w trakcie konferencji poświęconych rynkowi nieruchomości. Od wielu lat prowadzi także wykłady i szkolenia poświęcone rynkowi mieszkaniowemu.

KUP BILET