Magdalena Gutowska

Magdalena Gutowska

Magdalena Gutowska

Magdalena Gutowska jest doświadczonym managerem, od ponad dwudziestu lat aktywnie działającym na polskim rynku nieruchomości. Posiada tytuł magistra inż. architekta, ukończyła podyplomowe studia w zakresie biznesu i zarządzania. Zdobyła również doświadczenie zawodowe w pracy jako projektant, deweloper, kierownik projektu i kierownik ds. rozwoju i dyrektor biura pracując zarówno dla dużych korporacji, jaki i prywatnych podmiotów. Członkini-założycielka Stowarzyszenia Kobiet w Nieruchomościach w Polsce WIREP, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Founding member of WIREP Association of Women in Real Estate in Poland, acting as the Head of the Revision Committee.