Magdalena Kujawa

Magdalena Kujawa

Magdalena Kujawa

Przygoda Magdy z branżą Facility Management rozpoczęła się ponad jedenaście lat temu, kiedy
po skończeniu studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej rozpoczęła pracę w dużej
międzynarodowej firmie. Podczas swojej kariery przeszła szczeble od Koordynatora ds. Technicznych
do Kierownika Projektów odpowiedzialnego za zarządzanie zespołem technicznym świadczącym usługi
FM dla czołowych właścicieli i zarządców nieruchomości na budynkach o łącznej powierzchni blisko
800 tys. m2.

Ze SPIE Building Solutions związana jest od 2019 roku. Należy do programu CEDRE, mającego na celu
identyfikację osób z potencjałem do rozwoju w strukturach koncernu SPIE. Na obecnym stanowisku
koordynuje i nadzoruje pracę zespołów technicznych, opracowuje koncepcje oraz wdraża usługi
obsługi technicznej na nowo pozyskanych obiektach, a także czuwa nad przebiegiem oraz stanem
obecnych kontraktów. Z powodzeniem prowadzi duże projekty inwestycyjne i operacyjne zarówno dla
właścicieli nieruchomości jak i dla najemców, przeprowadzając ich przez cały proces związany z
pracami adaptacyjnymi, remontowymi i innymi prowadzonymi na terenie nieruchomości. Wspiera
rozwiązania związane z zieloną transformacją, inicjuje i realizuje projekty mające realny wpływ na
środowisko.

Magda w swojej codziennej pracy potrafi efektywnie współpracować z osobami na wszystkich
poziomach w organizacji i poza nią, jest skuteczna i konsekwentnie dąży do celu, tworząc przy tym
przyjazne środowisko pracy. Jest wymagająca, ale dzięki dzieleniu się swoim doświadczeniem buduje
silne i skuteczne zespoły. Jest przekonana, że podstawowym filarem każdej działalności są dobre
relacje oraz partnerskie podejście dzięki czemu jej kontakty biznesowe są trwałe i stabilne.
Poza podstawową działalnością z zaciekawieniem przygląda się mechanizmowi
behawioralnemu pracy kobiet w męskim środowisku wspierając ich działalność na każdym kroku.