Małgorzata Więcko

Małgorzata Więcko

Małgorzata Więcko

Dyrektor Asset Management Poland, Accolade

Małgorzata Więcko posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami i nieruchomościami. Zdobyła dogłębną wiedzę we wszystkich głównych sektorach rynku: przemysłowym, biurowym i mieszkaniowym w ramach aktywów różnej klasy. Wysoko wykwalifikowana w budowaniu i zarządzaniu zespołami, tworzeniu i realizacji strategii, a także nawiązywaniu i poszerzaniu relacji z klientami oraz rozwoju biznesu. W Accolade od 2019 roku.

Małgorzata jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej oraz Herio-Watt University w Szkocji.

Członek, asesor i mediator w RICS