Monika Woźniak-Zawioła

Monika Woźniak-Zawioła

Monika Woźniak-Zawioła

Zorientowany na cel Lider z 25-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Rozpoczęła prace w REAL ESTATE na wschodzącym rynku pod koniec lat 90., biorąc udział przy realizacji przełomowych projektów jak m.in. Złote Tarasy mix-use, czy pierwsze w Polsce apartamenty na wynajem Holland Park.

Zdobyła wszechstronną wiedzę i świadomość z zakresu zarządzania i administracji przedsiębiorstw, wyspecjalizowała się w zakresie nieruchomości, inwestycji i retail. Wysoko skoncentrowana na biznesie, ma jednocześnie świadomość znaczenia „human factor”. Wykonywała różne zadania i obowiązki w zakresie ogólnego zarządzania i nadzoru / kierowania zespołami (w tym funkcji CEO i Prezesa Zarządu), w obszarach: operacji, rozwoju biznesu, inwestycji/transakcji (> 1 mld EUR), M&A, zarządzania aktywami i portfelem nieruchomości, prze-i budowy nieruchomości komercyjnych (mix-use, mieszkaniowe, handlowe, biurowe, PRS, domy studenckie i senioralne).

Ostatnio skupiona na doradztwie dla zarządów i założycieli przedsiębiorstw. Założyciel firmy doradczej MWZ GROUP. Korzysta z międzynarodowego know-how i najlepszych praktyk stosowanych przez wysokiej klasy międzynarodowe firmy.  Jako Lead Group Asset Management Retail Vivo w siedzibie Immofinanz w Wiedniu była odpowiedzialna za zarządzanie aktywami i koordynację pracy cross-funkcyjnych zespołów Europejskiego portfela centrów handlowych Grupy w 4 krajach CEE (313 tys. GLA, >1,2 tys. umów najmu). Wcześniej CEO – EQUILIS Polska, a następnie Head of Retail – EQUILIS Europe. Założyła i rozwinęła firmę w Polsce – osiągnęła kluczową pozycję co do wolumenu inwestycji w Grupie (7 krajów UE, część większej Grupy inwestycyjnej, w tym REIT). Była Head of Retail Capital Markets w DTZ/Cushman. Pracowała na różnych stanowiskach kierowniczych/menedżerskich dla rodzinnych, korporacyjnych, renomowanych, międzynarodowych inwestorów i firm deweloperskich takich jak: holenderski ING REAL ESTATE, węgierski TRI GRANIT; francuski APSYS, niemieckie ECE Projektmanagement. Posiada zatem zarówno perspektywę udziałowców i właścicieli, jak i usługodawcy.

Edukację zdobyła na uczelniach w Warszawie: SGH (Ekonomia, studia podyplomowe – zarządzanie i gospodarka nieruchomościami; „Advisor in Asset Management”), SGGW (Nauka o zwierzętach). Posiada licencję CCIM (CCIM Institute in Chicago). Jako zwolennik „life-long learning” ukończyła liczne kursy, m.in. w zakresie finansów, prawa, „wealth management” i ESG, komunikacji, marketingu czy zarządzania, w tym „Organizational Leadership” w Harvard Business School.