Tomasz Stasiak

Tomasz Stasiak

Tomasz Stasiak

Tomasz Stasiak kieruje praktyką Prawa Nieruchomości i Budownictwa w Polsce. Ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rozległą wiedzę obejmującą wszystkie sektory gospodarcze, w tym logistyczny, biurowy, rekreacyjny, mieszkaniowy i handlu detalicznego. Doradza w zakresie całego spektrum działalności związanej z nieruchomościami, począwszy od nabywania gruntów, poprzez proces deweloperski, włącznie z uzyskiwaniem pozwoleń, finansowaniem i wynajmem, aż po dezinwestycje i przenoszenie portfela nieruchomości. Pełnił również funkcję arbitra w sporach dotyczących nieruchomości. Tomasz jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Reprezentował globalnych inwestorów i deweloperów w przełomowych projektach na terenie Polski, Ukrainy, Węgier i Litwy. Niedawne znaczące transakcje Tomasza obejmują udane przejęcie będącego w nieregularnej sytuacji centrum handlowego Europa Centralna przez Mitiska REIM oraz restrukturyzację portfela nieruchomości Tesco, obejmującą sprzedaż różnym nabywcom ponad 25 centrów handlowych w Polsce. Jego ambicją jest być blisko klientów i wspierać ich w nowych wyzwaniach wynikających z kosztownego rynku kapitałowego.