Wioletta Fabrycka

Wioletta Fabrycka

Wioletta Fabrycka

Z wykształcenia filolog, z wyboru, przez większość życia zawodowego związana z szeroko rozumianą branżą budowlaną jako kierownik ds. marketingu, kierownik handlowy, project manager, development director, client relations manager. Praca w organizacjach o różnorodnym zakresie działalności (biuro projektowe, inwestor, inwestor zastępczy, facility management, generalny wykonawca) pozwoliła jej na poznanie w praktyce całego procesu inwestycyjnego.

W styczniu 2019r. reaktywowała własną firmę, założoną w 1999, ówcześnie na potrzeby kursów językowych i biura tłumaczeń, dziś na potrzeby szkoleń związanych z branżą budowlaną i nieruchomości, organizacji eventów branżowych oraz świadczenia usług doradczych w obszarach business development, PR, marketing i CSR na rynku budowlanym.

Uważnie obserwuje dobre praktyki firm z sektora budowlanego i aktualne trendy rynkowe. Autorka wielu artykułów i prezentacji, regularnie uczestniczy w branżowych konferencjach jako panelista lub moderator dyskusji. Promuje zasady CSR – etyczne, odpowiedzialne działania firm – oraz cele zrównoważonego budownictwa i gospodarki obiegu zamkniętego.

Zdobytą wiedzą teoretyczną i swym doświadczeniem od wielu lat dzieli się ze studentami stacjonarnymi (cykl „Budownictwo w praktyce”) i podyplomowymi („Zarządzanie w Budownictwie”) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz na studiach podyplomowych „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Członek kilku branżowych stowarzyszeń oraz uczestnik znaczących na rynku inicjatyw szkoleniowo-edukacyjnych:

– Polish Green Building Council (PLGBC);

– Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB);

– Zespół Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej;

– Project Management Academy (inicjatywy edukacyjny firmy Project Management Sp. z o.o.)

– Women in Real Estate Poland (WIREP);

– Rada Programowa konkursu Top Woman in Real Estate

– Rada Programowa i koordynacja Programu Mentoringowego Top Woman in Real Estate.