Wojciech Sztuba

Wojciech Sztuba

Wojciech Sztuba

Dr Wojciech Sztuba, doradca podatkowy, Partner zarządzający TPA Poland
Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie usług doradztwa podatkowego i biznesowego dedykowanych zwłaszcza firmom z branży budownictwa i nieruchomości oraz energetyki. Specjalizuje się między innymi w planowaniu podatkowym oraz wsparciu transakcyjnym.
Jest uznanym ekspertem rynku nieruchomości komercyjnych oraz energii odnawialnej. Wykładowca wielu specjalistycznych programów szkoleniowych, w tym organizowanych przez Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, PSEW, PTPiREE, IHK, Euroforum, IRiP, ELSA czy Energia i Środowisko. Lektor Podyplomowego Studium Skarbowości i Podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współautor komentarza do prawa energetycznego z lat 2001 i 2003, a także jednej z najobszerniejszych krajowych analiz rynku energii wiatrowej publikowanej od 2009 r. w formie raportów rocznych pt. „Energetyka wiatrowa w Polsce”.
Absolwent Zarządzania i Marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1994-1995 studiował na Otto-Friedrich-Universität w Bambergu, RFN. Od 1999 roku posiada uprawnienia doradcy podatkowego, a od grudnia 2015 – doktor nauk prawnych (specjalność: prawo podatkowe).