Zapisz się na szkolenie i zaplanuj swój indywidualny program rozwoju

Jak osiągnąć sukces zawodowy – Twój Indywidualny Program Rozwoju

CEL:

Przygotowanie indywidualnego planu rozwoju (IPR) wraz ze zdefiniowaniem celu oraz inicjatyw rozwojowych.

Poszerzenie swojej świadomości w obszarze rozwoju osobistego i różnych metod rozwoju.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kobiet, dla których rozwój i kariera są istotne.

 

PLAN SZKOLENIA – Jak osiągnąć sukces zawodowy – Twój Indywidualny Program Rozwoju

Szkolenia będą odbywać się w formule online, 15 i 16 oraz 22 i 26 listopada, w godzinach 16.30 – 18.30.

15.11 | 16.11 | 22.11 | 26.11

– spotkanie z firmą rekrutacyjną rekrutacyjną – 29.11

– spotkanie inspiracyjne z kobietą odnoszącą sukcesy  – O sukcesach i upadkach w drodze na szczyt – więcej informacji wkrótce

W PAKIECIE GWARANTUJEMY:

 • 4 dni szkoleniowe po 2h
 • 4 testy kompetencji wzmacniające i podnoszące samoświadomość i pokazujące predyspozycje zawodowe
 • 1 spotkanie z Dyrektorem HR w branży Real Estate – podczas spotkania omówione zostaną nowe obszary, zawody, modele pracy w branży.
 • 1 spotkanie inspiracyjne z kobietą odnoszącą sukcesy i zarządzającą dużą międzynarodową korporacją – O sukcesach i upadkach w drodze na szczyt.
 • dostęp do „Biblioteczki Akademii Top Woman”
 • bezterminowy dostęp do materiałów szkoleniowych po każdym etapie szkolenia
 • networking video dla uczestników szkolenia
 • dostęp do zamkniętej grupy kontaktów na Linkedin – Akademia Top Woman
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w Akademii Top Woman
 • indywidualne bezpłatne konsultacje po szkoleniu dla wybranych 5 osób, które jako pierwsze wykupią kurs
 • szkolenie przeznaczone tylko dla minimum 10 osób max. 15 osób

HARMONOGRAM:

I DZIEŃ – 15.11

Wyzwania menedżera XXI wieku

Chalangowanie celu rozwojowego

Świadomy rozwój – poznaj siebie i swoje mocne strony

 

II DZIEŃ – 16.11

Jak budować autorytet, 4 wymiary

Magia kolorów – Jaki jest Twój kolor osobowości

 

III DZIEŃ – SPOTKANIE INSPIRACYJNE – dokładna data wkrótce

Z kobietą odnoszącą sukcesy  – O sukcesach i upadkach w drodze na szczyt.

Spotkanie na żywo – w trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań naszemu gościowi.

 

IV DZIEŃ – 22.11

Kotwice kariery zawodowej

Typy karier

 

V DZIEŃ – 26.11

Skalowanie kompetencji i umiejętności

Wyznaczanie celów rozwojowych

Indywidualny Plan Rozwoju

 

VI DZIEŃ – Spotkanie z Dyrektorem HR w branży Real Estate – 29.11

Podczas spotkania omówione zostaną nowe obszary, zawody, modele pracy w branży.

Trendy w zatrudnianiu i na co zwraca uwagę pracodawca, nie tylko w procesie rekrutacji, ale np. w procesie rozwoju i awansu.

Wskazówki na co zwracać uwagę aby osiągnąć sukces w tym dziale biznesu na podstawie przykładów – PM PMowi nie równy – ta sama nazwa stanowiska, inny zakres odpowiedzialności.

Wczoraj w sprzedaży dzisiaj w zarządzaniu projektami? – Oczywiste i nieoczywiste ścieżki kariery.

Wszystko o tym jak ważna jest siła dopasowania do kultury organizacji, ta sama branża, a jednak inne kultury organizacyjne.

Spotkanie poprowadzi:

Bernadeta Mrożek, Human Resources Director w firmie Bouygues Immbolier, Mentor w Programie Mentoringowym Top Woman in Real Estate

 

Prowadząca: Anna Rączkowiak

Absolwentka studiów MBA, wieloletni dyrektor handlowy, szkoleniowiec i job coach. Od blisko 10 lat z pasją i zamiłowaniem szkoli menadżerów i ich zespoły sprzedażowe w różnych branżach. Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży i zarządzania sektora B2B. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i narzędzia pozwalające zgłębić tajniki nurtującego tematu. Jej priorytetem jest poprawa efektywności i zwiększenie realizacji założonych celów oraz rozwój kompetencji kadry zarządzającej. Z chęcią podejmuje nowe wyzwania.

 

Cena:

590 zł plus VAT (23%) – cena promocyjna obowiązująca na zgłoszenia do 30.10 do końca dnia

UWAGA! dla pierwszych 5 osób indywidualne konsultacje z trenerką!

690 zł plus VAT (23%) – cena regularna

Możliwość podziału na 2 równe raty

 

  Dane kontaktowe

  Imię *

  Nazwisko *

  Stanowisko *

  Firma *

  E-mail *

  Telefon *


  Dane do faktury

  Imię i nazwisko / Nazwa Firmy *

  Adres *

  NIP

  Oświadczenia

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w zakresie niezbędnym do zorganizowania szkolenia Akademii Top Woman in Real Estate, w szczególności na przekazanie tych danych Organizatorowi. Wyrażam także zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w trakcie szkolenia w każdej formie, w szczególności poprzez filmowanie i fotografowanie oraz na późniejsze bezterminowe wykorzystanie przez Organizatora utrwalonego w ten sposób wizerunku wyłącznie w celach służących promocji działalności Organizatora w obszarze związanym z organizacją i promocją wszystkich wydarzeń w tym Akademii Top Woman, Programu Mentoringowego i konkursu Top Woman in Real Estate, w szczególności poprzez wykorzystanie w drukowanych oraz przesyłanych droga elektroniczną materiałach promocyjnych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.*

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.

  * - pole obowiązkowe

  Oświadczenie Organizatora

  Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Organizator: PS intermedia Krystyna Swojak (tel. +48 502 662 551, e-mail swojak@topwoman.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją wydarzeń, szkoleń oraz Programu Mentoringowego Top Woman in Real Estate. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika (art. 6 ust.1 f) RODO). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w celach promocyjnych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 a) RODO). Dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie na mocy obecnie obowiązującego prawa lub w oparciu o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. W przypadku przetwarzania opartego o wyrażoną zgodę informujemy o prawie do wycofania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl). Informujemy, że podanie danych osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne za realizacji w/w celów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. W celu otrzymania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z administratorem danych.