Zgłoszenie kandydatki do konkursu Top Woman in Real Estate

Dane zgłaszającego

Imię

Nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres email

Numer telefonu

Dane kandydatki

Imię

Nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres email

Numer telefonu

Informacje o kandydatce

Miasto

Opis firmy (ok. 200 znaków)

Zdjęcie

Uzasadnienie (maksymalnie 4000 znaków)

Strona WWW

Opis kandydatki (ok. 1000 znaków)

Kategoria

Oświadczenia

Oświadczam, że:

  • zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść,
  • wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie i wzięcie udziału w Konkursie,
  • wszelkie informacje podane w ramach Zgłoszenia są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu oraz w materiałach załączonych do Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu oraz w materiałach załączonych do Zgłoszenia w innych celach związanych z innymi projektami prowadzonymi przez Organizatora, w tym w celach marketingowych.

Oświadczam, że posiadam zgodę Kandydatki na zgłoszenie i wzięcie przez nią udziału w Konkursie – oświadczenie wypełnia osoba zgłaszająca.

Uwaga! Uzasadnienie wysyłane przez osoby trzecie musi zawierać na końcu podpisaną osobiście przez kandydatkę zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację regulaminu.