Kategorie konkursu Top Woman in Real Estate 2019

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach z uwzględnieniem wskazanych poniżej kryteriów oceny:

 

KATEGORIA BUSINESS MANAGEMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet piastujących stanowiska top management, w tym Prezes, Dyrektor Zarządzający, CEO, Dyrektor Regionu, Country Manager, Partner Zarządzający, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych, w której kryteriami oceny są:

 • wdrożenie rozwiązań, które w minionym roku znacząco wpłynęły na przyspieszenie rozwoju firmy,
 • wzrost obrotów firmy (lub podlegającego jej sektora działalności) w 2018 roku o minimum 20%,
 • nowatorskie podejście do zarządzania projektami w branży nieruchomości, w tym kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • ponadprzeciętna przedsiębiorczość poparta przykładami ciekawych rozwiązań wdrożonych w minionym roku,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych;
 • aktywny udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • umiejętność wykorzystania synergii z działalnością innych podmiotów na rynku, przecieranie szlaków w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • ponadprzeciętne zdolności w zarządzaniu firmą, które przekładają się na konkurencyjność i lepszą kondycję firmy.

 

KATEGORIA INNOVATION & TECHNOLOGY

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się tematyką innowacji i technologii w branży nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych, w której kryteriami oceny są:

 • samodzielne lub zespołowe opracowanie innowacyjnego produktu lub usługi,
 • zaproponowanie skutecznej strategii wdrożenia nowej technologii na rynku,
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w konkretnych sytuacjach biznesowych lub przedstawienie symulacji działania jeżeli produkt jest w trakcie wdrażania,
 • działanie na rzecz podniesienia jakości i standardów w branży np. poprzez promocję możliwości wykorzystania proponowanych rozwiązań przez inne podmioty,
 • pozytywny odbiór innowacji przez partnerów biznesowych i klientów.

 

KATEGORIA COMMERCIAL SALES

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą produktów i usług w branży nieruchomości komercyjnych oraz sprzedażą i wynajmem nieruchomości komercyjnych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • wysoka wartość kontraktów zrealizowanych samodzielnie lub zespołowo w 2018 roku,
 • rodzaj i poziom złożoności transakcji zrealizowanych w 2018 roku,
 • wielopłaszczyznowe pozytywne skutki wymienionych transakcji np. przyciągniecie poprzez realizowane transakcje atrakcyjnych inwestorów zagranicznych na polski rynek,
 • stworzenie potencjału dalszych inwestycji i rozwoju biznesowego poprzez zrealizowane kontrakty,
 • bycie formalnym lub nieformalnym liderem i przykładem dla innych członków zespołu,
 • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk,
 • wysoki poziom obsługi i doskonała opinia klientów.

 

KATEGORIA RESIDENTIAL SALES

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się sprzedażą i wynajmem nieruchomości mieszkaniowych i apartamentowych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • bardzo wysoki współczynnik sprzedaży mieszkań w 2018 roku,
 • innowacyjna strategia sprzedaży, stanowiąca benchmark dla innych podmiotów z branży,
 • podnoszenie i doskonalenie umiejętności sprzedażowych swojego zespołu,
 • bycie formalnym lub nieformalnym liderem i przykładem dla innych członków zespołu,
 • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk,
 • wysoki poziom obsługi i doskonała opinia klientów.

 

KATEGORIA GREEN BUILDING AND SUSTAINABILITY

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się tematyką zielonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • propagowanie idei zrównoważonego budownictwa,
 • aktywny udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • członkostwo w organizacjach działających na rzecz zrównoważonego budownictwa,
 • realizacja projektów w ramach istniejących certyfikacji ekologicznych,
 • pozyskiwanie certyfikatów ekologicznych dla wybudowanych lub zarządzanych obiektów,
 • zdobywanie nowych uprawnień typu: asesor, accredited professional, green building authority,
 • wdrażanie nowych rozwiązań, udział w tworzeniu metodyki do realizacji usług,
 • aktywna współpraca z inwestorami celem zwiększania udziału w rynku inwestycji wybudowanych zgodnie z wymogami zrównoważonego budownictwa.

 

KATEGORIA ARCHITECTURE AND DESIGN

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się projektowaniem budynków, instalacji oraz wnętrz, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • samodzielne lub zespołowe tworzenie projektów o wysokich walorach estetycznych i społecznych,
 • nowatorskie podejście do prowadzenia procesu projektowego i nadzoru nad realizacją,
 • aktywny udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych itp,
 • tworzenie projektów z myślą o ich atrakcyjności dla przyszłych użytkowników,
 • dbałość o przyrodę i najbliższe otoczenie, ekologiczne rozwiązania,
 • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, posiadane uprawnienia i certyfikaty.

 

KATEGORIA MARKETING & PR

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się marketingiem i komunikacją w branży nieruchomości zarówno w działach korporacyjnych firm, jak i w działach produktowych, odpowiedzialnych za marketing nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • budowanie silnej marki (projektu lub budynku) oraz tworzenie efektywnych kampanii,
 • skuteczna, nowatorska, nieszablonowa, kreatywna kampania marketingowa, wykorzystująca nowe narzędzia i kanały komunikacji,
 • realizacja projektów, eventów, przedsięwzięć marketingowych i działań PR, zauważonych przez branżę, nagrodzonych w konkursach,
 • spójność przekazu, pozytywny efekt społeczny, widoczność w mediach,
 • proaktywne działanie na rzecz promocji pracowników i marki,
 • efektywne wykorzystanie kanałów komunikacji w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników,
 • potwierdzone efekty wzrostu sprzedaży lub zauważalności firmy na rynku dzięki zastosowanym działaniom.
 • Innowacyjne i oryginalne pomysły wdrażane podczas planowania i wdrożenia kampanii
 • wpływ na rozpoznawalność marki i jej wartości na rynku, efektywność prowadzonych działań poparta twardymi danymi, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań

 

KATEGORIA TAX & LAW

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym dla branży nieruchomości, zarówno jako doradcy wewnętrzni firm, jak i w wyspecjalizowanych firmach zewnętrznych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • doradztwo w złożonych i skomplikowanych projektach np. wielojurysdykcyjnych lub dotyczących całych portfeli nieruchomości,
 • aktywny udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • stosowanie i promowanie dobrych praktyk w biznesie,
 • opracowywanie i wdrażanie korzystnych dla klientów rozwiązań prawnych lub podatkowych uwzględniających zmiany przepisów,
 • rozpoznawalność na rynku oraz bogate doświadczenie zawodowe,
 • doskonała opinia klientów.

 

KATEGORIA ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami oraz środkami mającymi wpływ na ryzyko i zwrot z nieruchomości, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • wprowadzanie inicjatyw i innowacji na rzecz najemców, poszukiwanie rozwiązań dedykowanych użytkownikom budynku,
 • generowanie przychodów i podnoszenie wartości nieruchomości oraz zapewnienie i utrzymanie wysokiego poziomu wynajmu,
 • realizowanie celów inwestycyjnych właściciela nieruchomości, uzyskiwanie zakładanego przychodu,
 • aktywny udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • proaktywne działanie oraz wdrażanie rozwiązań przynoszących wartość dodaną dla właściciela nieruchomości,
 • utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków w budynku oraz zarządzanie nieruchomością zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • dostępność i dialog z najemcami, szybkość reakcji na zgłoszenia, wysoka ocena klientów (najemców budynku i właściciela).

 

KATEGORIA HR & EMPLOYER BRANDING

Kategoria przeznaczona dla kobiet zajmujących się doradztwem personalnym i budowaniem marki firmy jako pracodawcy, zarówno jako doradcy wewnętrzni, jak i w wyspecjalizowanych firmach zewnętrznych, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • realizacja specjalnych programów dla pracowników, w tym dla kobiet,
 • promowanie marki dobrego pracodawcy, sprawna rekrutacja i zarządzanie zmianami,
 • elastyczne formy zatrudnienia i propagowanie polityki wellbeing,
 • pozytywne wyniki ankiety satysfakcji pracowników,
 • proaktywne działanie na rzecz pracowników, ich reprezentacja w podejmowaniu strategicznych decyzji zarządczych,
 • działania na rzecz równouprawnienia pracowników i wykorzystywanie narzędzi HR w celu równego traktowania oraz zapewnienia kobietom równych szans w promocji zawodowej i osiąganiu sukcesów,
 • wdrażanie rozwiązań wpływających na work-life balance, działania w zakresie CSR,
 • dbanie o dobro pracowników i ich plany rozwoju (szkolenia),
 • bycie liderem pozytywnych zmian w zakresie kultury organizacyjnej.

 

KATEGORIA PROJECT MANAGEMENT

Kategoria przeznaczona dla kobiet pełniących funkcję kierownika projektu lub kierownika budowy, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • zarządzanie dużą liczbą projektów lub projektami o dużej wartości,
 • zastosowanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
 • dbałość o środowisko, ekologiczne podejście, certyfikacja budynku,
 • zarządzanie w ramach projektów wieloosobowymi zespołami,
 • realizacja projektów wg. założeń i zamknięcie ich w terminie.
 • pozytywna opinia partnerów i klientów

 

KATEGORIA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kategoria przeznaczona dla kobiet prowadzących działania CSR, które w ubiegłym roku odniosły znaczący sukces lub wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • organizacja i udział w działaniach prospołecznych i akcjach charytatywnych,
 • realizowanie celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
 • zaangażowanie społeczne,
 • organizowanie spotkań mających na celu integrację określonej wspólnoty,
 • prowadzenie kampanii lub programów tworzących wartość społeczną dla określonej grupy społecznej lub lokalnej społeczności,
 • skuteczność podejmowanych działań,
 • szczególne dokonania, ponadprzeciętne osiągnięcia,
 • prowadzenie działań, kampanii, programów tworzących wartość społeczną, dla określonej grupy społecznej lub lokalnej społeczności,
 • dążenie do rozwoju firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej.

 

KATEGORIA SPECJALNA BEST TEAM

Kategoria przeznaczona dla zespołów oraz działów firm, które są zarządzane przez kobietę i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych w branży, w której kryteriami oceny są:

 • zespół zarządzany przez kobietę, którego minimum 50% stanowią kobiety,
 • prowadzenie działań uwzględniających zasady różnorodności kompetencji,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, oryginalność, kreatywność,
 • realizacja projektów zauważonych przez branżę, nagrodzonych w konkursach,
 • ponadprzeciętne osiągnięcia w swojej dziedzinie w skali firmy w 2018 roku,
 • efektywna praca zespołowa, która przyczyniła się do znacznego wzrostu przychodów lub rozwoju firmy,
 • wspólne udział w akcjach społecznych i spotkaniach mających na celu integrację z przedstawicielami branży.

 

KATEGORIA SPECJALNA PRO-WOMEN COMPANY

Kategoria przeznaczona dla firm, które w swojej działalności zwracają szczególną uwagę na wspieranie rozwoju kobiet w biznesie i w ubiegłym roku wyróżniły się na tle innych firm w branży, w której kryteriami oceny są:

 • zatrudnianie minimum 40% kobiet, zarówno globalnie, jak i na stanowiskach menadżerskich,
 • umożliwianie stałego rozwoju zawodowego i zdobywania nowych uprawnień,
 • przynależność przedstawicielek firmy do kobiecych stowarzyszeń i ułatwianie integracji z innymi przedstawicielkami branży,
 • system wspierania rodziców pracujących w pracy typu nienormowany czas pracy lub możliwość pracy zdalnej,
 • wyrozumiałe podejście do wyjątkowych okoliczności związanych z macierzyństwem i zapewnienie powrotu na to samo stanowisko pracy po absencji z tym związanej,
 • równe traktowanie bez względu na płeć, w tym równe płace na tych samych stanowiskach,
 • prowadzenie biznesu opartego o szacunek dla pracowników i wspieranie ich osobistego rozwoju.

 

KATEGORIA SPECJALNA INFLUENCER OF THE YEAR

Kategoria w której Rada Programowa wybiera kobietę, która miała największy wpływ na branżę nieruchomości w ubiegłym roku, w której kryteriami oceny są:

 • rozpoznawalność w branży i nieposzlakowana opinia,
 • wpływ na rynek nieruchomości,
 • aktywny udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe w zakresie rozwoju biznesu, wzmocnienie pozycji rynkowej firmy, przeprowadzenie dużych transakcji, pozyskanie nowych klientów, zrealizowanie założonych projektów,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju branży, dzielenie się wiedzą,
 • aktywność w organizacjach społecznych i pozarządowych, wspieranie i promowanie ważnych społecznie idei, działalność na rzecz rozwoju kobiet w biznesie,
 • zasięg oddziaływania i postrzeganie branży na rynku polskim i zagranicznym.

 

KATEGORIA SPECJALNA TOP WOMAN IN REAL ESTATE- ONLINE VOTING

Kategoria, w której internauci wybierają osobowość ubiegłego roku w branży nieruchomości, w której kryteriami oceny są:

 • organizacja działań mających na celu integrację z innymi przedstawicielkami branży,
 • propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,
 • wdrażanie rozwiązań uwzgledniających dobro środowiska naturalnego,
 • wybitne osiągnięcia zawodowe i podejmowanie nowych wyzwań,
 • mentoring i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,
 • odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,
 • nieposzlakowana opinia.