32. Joanna Plaisant

32. Joanna Plaisant

32. Joanna Plaisant

Joanna Plaisant LLM, Certified GRI Sustainability Manager, Certified Business Sustainability Manager (Cambridge), Mediator accredited by RICS, Mentor w programach branżowych.

Joanna jest doświadczonym menedżerem wyższego szczebla z 16-letnim doświadczeniem w zakresie realizacji międzynarodowych projektów. Joanna jest prawnikiem, mediatorem oraz pośrednikiem z międzynarodowym doświadczeniem, zdobytym w organizacjach związanych z rynkiem nieruchomości. Joanna zajmuje stanowisko Strategic Partnership & Sustainability Associate Director, ESG Lead w polskim oddziale Arcadis, światowego lidera usług w zakresie inżynierii lądowej. Na co dzień wraz z zespołem wspiera klientów w ich aspiracjach w zakresie zrównoważonego rozwoju, od rozwiązań projektowych po raportowanie postępów w zakresie ESG.

Wcześniej pełniła funkcję Country Managera w organizacji Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Jej zadaniem była współpraca z lokalnymi instytucjami także rządowymi, promowanie standardów zawodowych i etycznych RICS, opracowywanie strategii wdrażania standardów w Polsce oraz wspieranie sieci profesjonalistów RICS w Polsce. Była również zaangażowana we wdrażanie standardów poza granicami Polski.