44. Monika Pietrzak

44. Monika Pietrzak

44. Monika Pietrzak

Monika Pietrzak jest związana z Olivia Business Centre od 2012 roku, od 2018 roku pozostając Dyrektorem Działu Utrzymania Nieruchomości. Ponieważ rok 2020 wymusił rewolucję w pracy biurowej oraz zarządzaniu nieruchomościami, było to największym wyzwaniem, stojącym przed Moniką.
Monika oraz jej zespół zainicjował i wdrożył szereg rozwiązań, które pozwoliły na zdobycie przez Olivię – jako pierwszą na świecie – maksymalnej liczby punktów w certyfikacji WELL Health & Safety Building, przeprowadzanej przez niezależnych ekspertów z International Well Building Institute (IWBI) z Nowego Jorku.
Zarządzając kilkudziesięcioosobowym zespołem oraz wieloma dostawcami usług zewnętrznych, Monika zapewnia świetny odbiór przez codziennych użytkowników budynków, którzy doceniają jej pracę wysoko oceniając ją w social mediach czy ankietach, przeprowadzanych przez inwestora.
Wśród priorytetów Moniki, znajdują się także rozwiązania proekologiczne. Własne prasy hydrauliczne do zarządzania odpadami poddającymi się recyklingowi, czy dbałość o sokoła wędrownego, który zamieszkał na budynku Olivia Star, są tylko jednymi z wielu tego przykładów.