Agata Demuth

Agata Demuth

Agata Demuth

Agata Demuth jest partnerem odpowiedzialnym za praktykę nieruchomości w warszawskim biurze kancelarii Schoenherr. Specjalizuje się w opracowywaniu struktur i negocjowaniu transakcji nabywania i zbywania nieruchomości oraz realizacji i finansowania projektów inwestycyjnych. Zajmuje się także negocjowaniem umów najmu i leasingu nieruchomości oraz doradztwem przy ustalaniu zasad zarządzania nieruchomościami. Jest specjalistą w zakresie restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości oraz fuzji i przejęć na tym rynku. Agata ma ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z polskimi i zagranicznymi inwestorami i deweloperami komercyjnymi i mieszkaniowymi oraz podmiotami z sektora usług finansowych.