8. Barbara Sikora

8. Barbara Sikora

8. Barbara Sikora

W 2018 r. byłam zaangażowana w zakup Chariot Top Group, portfela centrów handlowych M1 o powierzchni 0,7 mln m2 GLA i wartości 1 mld EUR. W chwili obecnej pełnię funkcję prezesa grupy odpowiadając za nadzór nad jej działalnością operacyjną.

Równolegle w 2018 r. byłam współodpowiedzialna za utworzenie struktury organizacyjnej platformy mieszkań na wynajem Resi4Rent, opracowanie jej strategii rozwoju, zakup nieruchomości, w których powstaje 2,300 mieszkań oraz pozyskanie dwóch transz finansowania o wartości ponad 100 mln EUR.

Warto na mnie głosować, gdyż nieruchomościom poświęciłam większość swojej kariery zawodowej i codziennie kocham je bardziej; bo (wraz z całym zespołem Griffina) jestem dowodem na to, że dzięki pasji i ciężkiej pracy można zrealizować każde zadanie, bo w ramach swoich zespołów „wychowałam” wielu wspaniałych profesjonalistów, bo wiem że to co robię, jest zrobione na 100%.

KUP BILET