Justyna Bauta-Szostak

Justyna Bauta-Szostak

Justyna Bauta-Szostak

Justyna Bauta-Szostak – doradca podatkowy, radca prawny, partner i Szefowa Zespołu Nieruchomości MDDP
Zajmuje się podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkami międzynarodowymi w branży nieruchomości i transakcjach międzynarodowych. Prowadzi projekty dotyczące inwestycji w nieruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Doradztwo w tym zakresie obejmuje wszelkie etapy działalności – od podjęcia decyzji i wyboru optymalnej formy prawnej dla inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej, aż po wyjście z inwestycji. Realizuje projekty dotyczące m. in.: sprzedaży udziałów w spółkach będącej właścicielami nieruchomości, przygotowaniu i wprowadzeniu na GPW spółek z branży nieruchomościowej, tworzeniu funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości. Jest zwyciężczynią konkursu Top Woman in Real Estate w kategorii Tax & accounting services 2020. Została wyróżniona jako ekspert w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych według Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazeta Prawna (2020). Jest współautorką książek z zakresu podatków: „Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości. Podatek od przychodów z budynków” oraz „Nieruchomości Sprzedaż Najem Dzierżawa. Skutki w PIT, CIT i VAT”.

Kieruje liczącym 30 osób Zespołem Nieruchomości MDDP, który współpracuje z najważniejszymi graczami na rynku przy najważniejszych i najnowocześniejszych transakcjach. Zespół Nieruchomości MDDP powstał w 2007 r., a portfel klientów MDDP rok co roku zwiększa swoją wartość, co stawia przed nami liczne wyzwania merytoryczne i zarządcze. Każdego dnia wspiera swój zespół w rozwiązywaniu kwestii merytorycznych, z jakimi zwracają się do nas Klienci, ustalaniu priorytetów, wyznaczaniu i realizacji celów. Na co dzień dzieli się wiedzą, propaguję wiedzę o rynku nieruchomości. Jest ekspertką i prelegentką na najważniejszych polskich i międzynarodowych konferencjach (m.in. Polish & CEE Private Equity Conference, Forum Ekonomiczne w Krynicy i wielu innych), a także prowadzi szkolenia dla klientów oraz w ramach wewnętrznych inicjatyw szkoleniowych dla naszych młodszych pracowników. Skutecznie łączy pracę zawodową z byciem mamą trójki dzieci. Była mentorem w Programie Inspiracyjnym MDDP, programie mentoringowym prowadzonym przez ULI oraz poprzednich edycjach TWRE.