Lucyna Śliż

Lucyna Śliż

Lucyna Śliż

Lucy jest specjalistą z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, w przeważającej części z sektorem nieruchomości handlowych. Zdobyła gruntowne doświadczenie dzięki zatrudnieniu w międzynarodowej agencji nieruchomości, sieciach handlowych, u deweloperów oraz pracowni architektonicznej. Pracowała ze specjalistami w zakresie: zarządzania, najmu, wyceny nieruchomości, zarządzania projektami, analizy portfela i inwestycji. W ciągu ostatnich dwunastu lat zajmowała stanowiska kierownicze i realizowałem projekty w środowisku międzynarodowym. Obecnie jest Członkiem Zarządu w Reesco Retail, odpowiedzialna za rozwój biznesu.

Lucy jest dyplomowanym magistrem Politechniki Krakowskiej. Posiada licencję pośrednika i zarządcy nieruchomości.  Jej wykształcenie oraz doświadczenie pozwalają świadczyć wysokiej jakości usługi w oparciu o pełne zrozumienie potrzeb Klienta. Rozwinięte kompetencje w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzanie zespołem, oceny inwestycji w nieruchomości, jak również umiejętności negocjacyjne pozwalają rozwiązywać złożone problemy i budować długie relacje z klientami z różnych branż. W stopniu bardzo dobrym posługuje się językiem angielskim.