Mateusz Bonca

Mateusz Bonca

Mateusz Bonca

Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce

Mateusz Bonca jest ekspertem w zarządzaniu strategicznym. W listopadzie 2020 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w JLL Poland. Mateusz stoi na czele zespołu odpowiedzialnego za konsulting biznesowy kierując całością operacji firmy na polskim rynku. Oprócz tego, do jego obowiązków należy także nadzorowanie działalności zespołów wspierających klientów w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce oraz realizujących projekty dla innych jednostek JLL w regionie EMEA.

Mateusz pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. w latach 2018-2019. Wcześniej, od czerwca 2016 jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za Pion Strategii i Rozwoju, później również za Pion Ekonomiczno-Finansowy. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora w Deutsche Bank AG we Frankfurcie. Nieco wcześniej w latach 2010-2012 był związany z Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 2004 do 2010 r. pracował w McKinsey & Company jako konsultant i starszy konsultant, realizując projekty biznesowe w wielu krajach. Mateusz zdobywał doświadczenie w środowiskach zorientowanych na klienta, szerokim międzynarodowym doradztwie strategicznym B2B oraz na wielu stanowiskach kierowniczych, pracując w kilkunastu krajach (m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, RPA czy Turcji) na czterech kontynentach oraz w różnych sektorach: od bankowości i finansów po energetykę. Mateusz Bonca jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także w Al Akhawayn University w Maroku. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Należy do Strategic Management Society – globalnej sieci ekspertów z obszaru przywództwa.