28. Sylwia Jaworska

28. Sylwia Jaworska

28. Sylwia Jaworska

W Echo Investment pracuję od 2016 r. W tym czasie spółka zmieniła strategię, zrewidowała swoje wartości, a skala jej działalności wzrosła o ponad dwukrotnie. To niewątpliwie interesujący i pełen wyzwań czas dla mojego działu. Dzięki wprowadzeniu długoterminowej polityki zatrudniania i utrzymywania pracowników oraz rozwoju kompetencji, dział zarządzania zasobami ludzkimi stał się partnerem przy podejmowaniu strategicznych decyzji dla zarządu i poszczególnych działów.

W ubiegłym roku moja praca koncentrowała się wokół dwóch głównych zagadnień: rozwoju pracowników i rekrutacji. Wspólnie z moim działem przygotowaliśmy i wdrożyliśmy cykl szkoleniowy Go Effective. To 47 szkoleń z zakresu dostarczania i odbierania informacji zwrotnej oraz ustalania celów dla wszystkich pracowników, a także dziewięć dotyczących podejścia coachingowego– dla managerów. Łącznie na szkolenie umiejętności miękkich poświęcone zostało ponad 7,5 tys. godzin pracy. Wdrożyliśmy także pierwszy w historii Echo system wspomagający naszych managerów i pracowników w obszarze HR – zarówno w obsłudze administracyjnej jak i obszarach rozwojowych.

Pomimo dużej konkurencji o pracowników na rynku, w 2018 r. zatrudniliśmy 80 osób, które wzmocniły przede wszystkim aktywność operacyjną Echo Investment. Wdrożyliśmy także kompleksowe i przejrzyste systemy dotyczące wynagradzania, wartościowania stanowisk, benefitów i oceny pracowników.

 

KUP BILET