People’s Choice – Online Voting

 

12 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Jury V edycji konkursu Top Woman in Real Estate. Jury wybrało od 3 do 5 kandydatek w każdej kategorii na tzw. short listę, którą publikujemy poniżej – kolejność alfabetyczna. Te wszystkie Panie mają teraz szansę walczyć o wyróżnienie w kategorii specjalnej  People’s Choice – Online Voting. Wygrywa ta kandydatka, która zbierze najwięcej głosów.

Zasady głosowania:

Należy wysłać wiadomość SMS o treści „TOP.numer_kandydatki” (np. TOP.55) pod numer +48 799 448 231. Z jednego numeru telefonu głosować można tylko jeden raz na wybraną kandydatkę, możesz zagłosować na nie więcej niż 3 kandydatki. Kolejne SMS-y nie będą brane pod uwagę. Koszt wysłania wiadomości zgodny z taryfą operatora. Głosowanie trwa do godziny 23:59 10 maja 2022 r.

 

W kategorii specjalnej People’s Choice – Online Voting, internauci spośród Finalistek wybierają osobowość z branży nieruchomości, kryteriami oceny są:

  • rozpoznawalność w branży nieruchomości,
  • bycie ekspertem w swojej branży i osiąganie sukcesów zauważonych przez rynek,
  • propagowanie idei biznesu opartego o szacunek i równe szanse dla wszystkich pracowników,
  • wybitne osiągnięcia zawodowe i podejmowanie nowych wyzwań,
  • dzielenie się wiedzą i kształtowanie dobrych praktyk, udział w działaniach mentoringowych i aktywna pomoc innym w rozwiązywaniu problemów,
  • odwaga w prezentowaniu nowych idei i rozwiązań,
  • aktywne członkostwo w organizacjach biznesowych, udział w roli eksperta w konferencjach i spotkaniach branżowych, prelekcjach i panelach dyskusyjnych,
  • nieposzlakowana opinia.

Oto lista kandydatek, które biorą udział w tej kategorii konkursowej: